CORE (HSS) – hluboký stabilizační systém – střed těla

CORE je střed těla, respektive HSS (hluboký stabilizační systém).
Pod pojmem hluboký stabilizační systém si můžete představit jakýsi válec, který se nachází v krajině břišní.

Hluboký stabilizační systém je tvořen čtyřmi skupinami svalů:

 • ze shora – bránice
 • zezadu – svaly bederní páteře
 • ze předu – příčný sval břišní (musculus transversus abdominis)
 • ze spodu – svaly pánevního dna

 

Abychom mohli čerpat benefity, které nám HSS při cvičení zajišťuje, je důležité, naučit se ho při cvičení správně zapojit. Je tedy nezbytné, umět při cvičení správně dýchat.

Rozeznáváme 2 druhy dýchání:

 1. Kostální (tj. do klíčků a při něm se nám zvedá hrudník či ramena) ŠPATNĚ!!!
 2. Abdominální (zvedá se nám břicho) SPRÁVNĚ

Při cvičení se považuje za správné dýchání právě abdominální. A proč tomu tak je? Vede ke správnému zapojení již zmiňovaného HSS a k čerpání jeho výhod:

 • Ochraňuje nám páteř
 • Zabraňuje přetížení svalů v bederní oblasti
 • Umožňuje správné postavení orgánů v dutině břišní
 • Vytváří správný nitrobřišní tlak
 • Vytváří pevný bod pro následné cvičení
 • Šetří energii
 • Pomáhá při stabilizaci celého těla
 • Pomáhá při stabilizaci při cvičení

Nácvik správného dechového stereotipu si ukážeme i na hodinách BOGAFITU a vy si ho potom můžete trénovat sami doma.